przypomnij hasło

Regulamin

Regulamin serwisu Telejava.pl

Każdy użytkownik korzystający z serwisu TeleJava.pl rejestrujący w nim konto, automatycznie akceptuje ten regulamin. Jeżeli nie akceptujesz tego regulaminu zgłoś się do Załogi w celu deaktywacji konta. Złamanie któregoś z tych podpunktów skutkuje upomnieniem, czasowym zablokowaniem do wybranych funkcji serwisu lub usunięciem konta (karę wybiera administrator), a w przypadkach szczególnie drastycznych zablokowaniem dostępu na stałe do całego serwisu (ban na IP lub sprzętowy).

 • 1. § Postanowienia ogólne
  1. § Serwis telejava.pl jest serwisem o charakterze społecznym mający na celu łatwą wymianę linków do aplikacji mobilnych między użytkownikami.
  2. § Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do usuwania lub edytowania gier, komentarzy, które są nie zgodne z Polskim prawem, niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub nie moralne.
  3. § Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
  4. § Administratorzy serwisu telejava.pl mogą wykorzystać adres e-mail zarejestrowanego użytkownika jedynie do wewnętrznej korespondencji w tym rozsyłaniu informacji o nowościach i konkursach w serwisie.
 • 2. § Użytkownik
  1. § Użytkownikiem może być każda osoba, która poprawnie wypełni formularz rejestracyjny i postąpi wg wskazówek pod czas rejestracji.
  2. § Każdy użytkownik ma obowiązek zaakceptować niniejszy regulamin w przeciwnym wypadku nie może otrzymać statusu użytkownika w serwisie telejava.pl
  3. § Administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie telejava.pl.
 • 3. § Dodawanie pozycji
  1. § Opisy dodawanych aplikacji muszą być w języku polskim, być zrozumiałe dla użytkowników serwisu, pisane poprawną polszczyzną.
  2. § Każda pozycja powinna zawierać okładkę, można je wziąć np. z http://images.google.pl/
  3. § Zabrania się umieszczania wulgarnych zwrotów w opisach gier/programów
  4. § Zabrania się umieszczania okładek niezwiązanych z daną aplikacją
 • 4. § Komentarze. Zabrania
  1. § Używania wulgarnych słów w komentarzach.
  2. § Natarczywej reklamy innych stron internetowych.
  3. § Wysyłania więcej niż jeden raz ten sam komentarz.
  4. § Wysyłania postów spamerskich tzn. (same spacje, losowe znaki lub powtarzające się ciągi znakowe).
  5. § Obrażania użytkowników strony.
 • 5. § Postanowienia końcowe
  1. Jeśli użytkownik chce uzyskać reklamację musi szczegółowo opisać powód zwrotu kosztów aktywacji konta. W treści reklamacji należy zamieścić numer telefonu oraz nazwę operatora gsm. Reklamacja zostanie zrealizowana po pozytywnym rozpatrzeniu prośby maksymalnie w przeciągu 7 dni.
  2. § W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  3. § Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika w świetle przepisów kodeksu cywilnego oznacza zawarcie umowy cywilno prawnej gdzie na obu stronach spoczywają obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu.
  4. § Wszelkie sprawy sporne będą się odbywały w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego.