przypomnij hasło

RegulaminSMS

Kod SMS

1.W celu uzyskania dostępu do zablokowanej części serwisu TeleJava.pl Klient korzysta z Serwisu SMS. Serwis SMS dostępny jest dla Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Korzystać z Serwisu SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej Operatorów GSM.
3.Aby uzyskać kod dostępu Klient zobowiązany jest, w okresie funkcjonowania serwisu, wysłać SMS o treści TC pod numer Premium 75880 z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest uprawniony.
4.W odpowiedzi na pochodzący od Klienta SMS Premium, na numer telefonu, z którego pochodził SMS Premium zostanie wysłana odpowiedź zawierająca kod umożliwiający dostęp do zablokowanej części serwisu TeleJava.pl przez okres 180 dni dni od pierwszego wykorzystania kodu.
5.Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia uzyskanego kodu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Wydawcy odpowiedzialność.
6.Warunkiem uzyskania dostępu do zablokowanej części serwisu Telejava.pl jest wpisanie przez Klienta kodu dostępowego, przed upływem 30 dni od wysłania kodu do Klienta.
7.Ważność uzyskanego przez Klienta kodu umożliwiającego dostęp do zablokowanej części serwisu TeleJava.pl wygasa:
w przypadku nie wpisania kodu na stronie umożliwiającej dostęp do zablokowanej części serwisu przed upływem 30 dni od wysłania go Klientowi,
po 180 dniach od pierwszego wykorzystania kodu na stronie Serwisu Internetowego Telejava.pl umożliwiającej dostęp do jego zablokowanej części.
8.Opłata za wysłanie SMS pod numer 75880 wynosi 5 zł netto/ 6,10 zł brutto, tj. wraz z podatkiem VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.
9.Reklamacje odnośnie działania serwisu TeleJava.pl przesyłac należy na adres kontakt@telejava.pl natomiast reklamacje dotyczące systemu SMS pod adres: reklamacje@cashbill.pl
10.Operatorem systemu płatności SMS jest CashBill.